ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ โครงการชลประทานชัยภูมิได้ที่

http://chaiyaphum.rid.go.th